Ενημέρωση σχετικά με: Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από πολλαπλές δοκιμές και πιλοτικές εφαρμογές που έγιναν στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» από τις 14-02-2022 έως και σήμερα, απ’ όπου συνολικά πέρασαν περισσότεροι από 1075 ασθενείς , θεωρούμε ότι είμαστε πλέον σε θέση να προχωρήσουμε στην πλήρη λειτουργία του Διατομεακού Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας.

Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους λειτουργίας της Νέας Μονάδας και αφού λάβαμε υπόψη μας το με αριθμ. πρωτ. 5987/07-04-2022 έγγραφο, αποφασίζουμε ως οριστική ημερομηνία έναρξης της Νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» τη Μ. Δευτέρα 18-04-2022.

Δρ. Λιάνα Κουρτέλη-Ξουρή

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς