Τμήμα Ιατρικής Φυσικής

Σχετικά με το τμήμα

Το ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ , που ανήκει στον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, ασχολείται με όλες τις εφαρμογές των ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, είναι αρμόδιο για θέματα Ακτινοπροστασίας και δραστηριοποιείται σε εφαρμογές Ακτινοφυσικής της Ακτινοθεραπείας, Πυρηνικής Ιατρικής και Ακτινοδιάγνωσης. 

Οι Ακτινοφυσικοί του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ πραγματοποιούν τους ποιοτικούς ελέγχους όλων των μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών των παραπάνω τμημάτων και διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό οργάνων δοσιμετρίας και ποιοτικού ελέγχου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

Στα πλαίσια της βελτιστοποίησης και της διασφάλισης της ποιότητας είναι υπεύθυνοι για την δοσιμέτρηση των εργαζομένων και των ασθενών, εκπονούν πλάνα σχεδιασμού θεραπείας, επιβλέπουν την τήρηση των κανονισμών ακτινοπροστασίας και παρέχουν συμβουλές για την εισαγωγή νέων σύνθετων τεχνικών και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. Μαζί με τους Διευθυντές των αντιστοίχων τμημάτων, είναι υπεύθυνοι έναντι της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) επί θεμάτων ακτινοπροστασίας.

Εμπειρογνώμονες Ιατρικής Φυσικής

Μακρίδου Άννα, MSc,PhD

Προϊσταμένη του τμήματος

Χατζημάρκου Μιχαήλ

MSc

Αλιμπέρτη Μαρία

MSc

Ζογλοπίτου Λυδία

MSc

Φυσικοί Ιατρικής

Βατάλης Αναστάσιος

MSc

Κωνσταντινίδου Σταυρούλα

MSc

Λίζος Φλωρεντίνος

MSc, PhD

Παπαλάσκαρη Ρούλα-Αργυρή

MSc

Ειδικές Μονάδες

Το τμήμα σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου χωρίζεται σε 3 τομείς δραστηριοτήτων:

1) Μονάδα Ακτινοφυσικής της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής κλινικής και σχεδιασμού Ακτινοθεραπείας, που βρίσκεται στο -1 του Νοσοκομείου.

2) Μονάδα Ακτινοφυσικής της Πυρηνικής Ιατρικής, σχεδιασμού θεραπείας και PET/CT , που βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου.

3) Μονάδα Ακτινοφυσικής της Ακτινοδιαγνωστικής και Απεικόνισης, που βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου.

Δραστηριότητες

Οι βασικές υπηρεσίες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως:

Υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας
 • Έλεγχοι αποδοχής και ασφαλούς λειτουργίας νέων μηχανημάτων.
 • Περιοδικοί έλεγχοι διασφάλισης ποιότητας ανάλογα με την αναγκαιότητα για κάθε μονάδα και τις προδιαγραφές των εθνικών και διεθνών πρωτοκόλλων ελέγχου
Διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες
 • Δοσιμέτρηση προσωπικού, ασθενών, χώρων και μηχανημάτων.
 • Επιλογή κατάλληλων μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας και συστηματικός έλεγχός τους.
 • Ασφαλή χρήση των μονάδων και έλεγχος της έκθεσης με κατάλληλους μετρητές ακτινοβολίας.
 • Σχεδιασμός κατάλληλων θωρακίσεων.
 • Ασφαλής χρήση και αποθήκευση των ραδιενεργών ουσιών και παροχέτευση των ραδιενεργών λυμάτων εκτός νοσοκομείου.
 • Δημιουργία πρωτοκόλλων πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης ακτινικών ατυχημάτων καθώς και εξουδετέρωσης ραδιομολυσμένων περιοχών.
Διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες
 • Δημιουργία και επίβλεψη πλάνων Ακτινοθεραπείας (τηλεθεραπείας και βραχυθεραπείας).
 • Συμμετοχή με το Εργαστήριο της Πυρηνικής Ιατρικής στη δημιουργία και έλεγχο θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων, καθώς και δοσιμετρία ασθενών.
 • Συμμετοχή στο Εργαστήριο της Ακτινοδιάγνωσης στην εισαγωγή και βελτιστοποίηση διαγνωστικών πρωτοκόλλων, δοσιμετρία ασθενών. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επεξεργασία ή στην ποσοτικοποίηση της ιατρικής εικόνας.
Εκπαίδευση
 • Μαθήματα ακτινοπροστασίας σε φοιτητές, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου στις αρχές φυσικής που διέπουν υπάρχουσες και νέες απεικονιστικές και θεραπευτικές τεχνικές καθώς και στην ακτινοπροστασία.
 • Πρακτική άσκηση σε Φυσικούς-Ακτινοφυσικούς με μεταπτυχιακό τίτλο ειδικότητας στην Ιατρική Φυσική.
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Φυσικής
Έρευνα

Συνεχής αναβάθμηση των τεχνικών και συμμετοχή στην εισαγωγή νέων απεικονιστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνεργαζόμενο με βασικούς επιστήμονες, το τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική Φυσική του Πανεπιστημίου Πατρών  και με πλήθος κλινικών ειδικοτήτων όπως οι ακτινοθεραπευτές, ακτινολόγοι, πυρηνικοί ιατροί και τεχνολόγοι ιατρικών μηχανημάτων.

Πρόγραμμα Λειτουργίας

Τα τμήματα Ιατρικής φυσικής λειτουργούν καθημερινά σε πρωινά ωράρια 08:00-15:00  καθώς και ολοήμερη λειτουργία 15:00-20:00 με βάση το πρόγραμμα του Νοσοκομείου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς