Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)

Ιατρικό Επιστημονικό Προσωπικό

Δρ. Ανίσογλου Σουζάνα

Διευθύντρια, Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος

Παπαγεωργίου Ειρήνη

Επιμελήτρια Α, Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος

Ριμάρεβ Δημήτριος

Επιμελητής Β, Αναισθησιολόγος

Χαλούλης Παναγιώτης

Επιμελητής Β, Αναισθησιολόγος

Ιατρικό Επιστημονικό Προσωπικό

Βρύζα Κωνσταντίνα

Επικουρική ιατρός Αναισθησιολόγος

Ali Fadi

Επικουρικός ιατρός Αναισθησιολόγος

Γιαννικάκη Αθηνά

Προϊσταμένη

Κοκαρίδας Δημήτριος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ΜΕΘ του ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» είναι η 1η ΜΕΘ στη Βόρεια Ελλάδα από το 1977 (25-02-1977 αριθμ. πρωτ. 1551)

Η Εντατική Θεραπεία είναι εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, που παρέχεται σε ασθενείς που η ζωή τους απειλείται λόγω σοβαρής νόσου ή τραυματισμού.

Σήμερα αυτού του είδους η φροντίδα παρέχεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους τριτοβάθμιων ή τεταρτοβάθμιων νοσοκομείων, τις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού, όπως η αναπνοή, η καρδιακή λειτουργία, οι νεφροί κ.α

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς