Διάφορα

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Η Διατομεακή Μονάδα Ημερησίας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος με πεδίο εφαρμογής Υπηρεσίες Υγείας και Ημερήσιας Νοσηλείας, έχει καθιερώσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου.  

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς