Προκηρύξεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονοµικής προσφοράς: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ. Λίτρα 15 Συµπυκνωµένο απολυµαντικό – καθαριστικό υγρό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο, µε εµβάπτιση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων. Να είναι βακτηριόνο, µυκητοκτόνο, φυµατιοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HΒV, HCV). Χαµηλού αφρισµού, να περιέχει ως καθαριστικές ουσίες ένζυµα να περιέχει ως καθαριστικές ουσίες ένζυµα για την διάσπαση πρωτεϊνών, λιπών, αµύλου κ.λπ. Να είναι δραστικό και να αποµακρύνει αποτελεσµατικά το βιοϋµένιο (biofilm). Να επισυναφθούν αντίστοιχες µελέτες του σκευάσµατος. Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH, να µη δηµιουργεί βλάβες στα εργαλεία και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών εργαλείων. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. Σε εύχρηστη συσκευασία, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονοµικής προσφοράς: Ετικέτες λευκές, αυτοκόλλητες, θερµικές, σε ρολό. ∆ιαστάσεων: 1) 9Χ6 µε διάκενο 1,5εκ (σε ρολά 800 τεµαχίων). Τεµ. 8.000 2) 10Χ10 µε διάκενο 1,5εκ (σε ρολά 1000 τεµαχίων). Τεµ. 10.000 ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ BARCODE PRINTER ZEBRA GC 420d

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονοµικής προσφοράς: 1) Χυµοί πορτοκάλι 100% σε ατοµική συσκευασία 250ml. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης καθώς και όλα τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Τεµ1.000 2) Μπισκότα αλµυρά τυριού σε ατοµική συσκευασία 40-45gr πάνω στην οποία πρέπει να αναγράφονται όλα τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα Τροφίµων, δηλαδή σύνθεση, παρασκευαστή, ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης, βάρος κλπ. Επίσης να έχουν τα σωστά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Τεµ1.000

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς