Προκηρύξεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Γεννήτριες Tc-99m ενεργότητας τουλάχιστον 500mci την πρώτη ημέρα έκλουσης Δευτέρα (παράδοση Παρασκευή). Το περίβλημα να είναι κυλινδρικό διαμέτρου<15 cm ώστε να προσαρμόζεται στην εστία του εργαστηρίου Τεμ. 6

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς : Διαφανής παροχετευτικός σάκος με τυπωμένη κλίμακα 300 ml. Αφετηρία κοπής 5 -50m ±5mm. Με βαλβίδα αντεπιστροφής. Με ασφαλή βαλβίδα αποστράγγισης και προσαρμογέα για σύνδεση με ουροσυλλέκτη. Με υδροκολλοειδή αυτοκόλλητο για προστασία του δέρματος. Το αυτ οκόλλητο εφαρμογής να έχει διάμετρο συνολική 70 mm ±5mm. Τεμ. 300

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Α- 41/52 Ράμμα πολύκλωνο μη απορρόφησιμο από πλεκτό μετάξι Νο 0 με βελόνα 30mm 1/2 κύκλου στρόγγυλη, τύπου MH-1, μήκος ράμματος 75cm από κράμα χάλυβα 455, με περιεκτικότητα νικελίου από 7,5-9,5% με βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις με επικκάλυψη ενισχιμένης. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπίσθίου άκρου. Το ράμμα να διαθέτει επικάλυψη κεριού ή σιλικόνης. Τεμ.180

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς