Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την συντήρηση των γραµµικών επιταχυντών, συστήµατος διαχείρισης ακτινοθεραπειών και συστηµάτων ποιοτικού ελέγχου για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου

Αναλυτικά η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς