Αποστολή

Αποστολή

  • Να αποδείξουμε ότι σήμερα, μέσα  στην κρίση, μπορεί ένα δημόσιο νοσοκομείο να προσφέρει κοινωνικό έργο και ταυτόχρονα να δημιουργεί αξία.
  • Να γίνουμε πρότυπο υγειονομικής περίθαλψης, μέσα από την προώθηση και την υποστήριξη της συνεργασίας και της καινοτομίας στην ιατρική κοινότητα.
  • Να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο αξιοπιστίας, αναφορικά με τις μετρήσεις, χρησιμοποιώντας σαφείς μετρήσεις και δείκτες απόδοσης της υγείας, ώστε να είμαστε σε θέση να προσδιορίζουμε και επαναπροσδιορίζουμε τις προτεραιότητες κάθε φορά καθώς και να μετράμε την επιτυχία στην κοινότητα.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς