Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Μηχανοργάνωσης αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα :

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς