Διαδικασία Εισαγωγής

Σχετικά με διαδικασία

Kατά την εισαγωγή σας, πρέπει σε κάθε ζήτηση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας να δώσετε τα ακριβή στοιχεία σας.

Ο ασθενής εισέρχεται στη γραμματεία εξωτερικών ιατρείων και παίρνει νούμερο για το ιατρείο που θα γίνει εισαγωγή. Αφού έρθει η σειρά του, πηγαίνει στο ιατρείο, του δίνουν την ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής καθώς και τις εξετάσεις του αντιστοιχούν. Έπειτα ο ασθενής παίρνει νούμερο εισιτηρίου και όταν έρθει η σειρά του, ο υπάλληλος καταχωρεί την εισαγωγή στο σύστημα και σφραγίζει όλες τις εξετάσεις. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί από τον υπάλληλο στο γκισέ για το πώς θα συνεχίσει τη νοσηλεία ή τη θεραπεία του.

Σε περίπτωση που χρειάζεται παρουσία συνοδού εκτός των ωρών του επισκεπτηρίου, απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη του Τμήματος για να σας χορηγήσει ειδική κάρτα.

Εάν θέλετε αποκλειστική αδελφή, απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη του Τμήματος.

Ασθενείς και συνοδοί, είσαστε υπεύθυνοι για τη φύλαξη των χρημάτων και των τιμαλφών σας.

Λειτουργούν ξενώνες για ασθενείς και συνοδούς.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων : 231089887
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς