Απογευματινά Ιατρεία

Ώρες Λειτουργίας

15:00 - 22:00

Γίνονται με πληρωμή ανάλογα τον βαθμό του ιατρού.

Εργαστηριακές εξετάσεις απογευματινών ιατρείων

Ακτινοβολίες

Κυτταρολογικές εξετάσεις

Παθολογοανατομικές εξετάσεις

Ραδιοϊσοτοπικές εξετάσεις

Αξονικές

PET\CT

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς