Διαδικασία Εξιτηρίου

Η εκτέλεση εξιτηρίου γίνεται από την προϊσταμένη της κλινικής και στέλνονται στην γραμματεία εξωτερικών ιατρείων. Ο ασθενής παίρνει το εξιτήριο στα χέρια του από την κλινική και αποχωρεί από το νοσοκομείο χωρίς να ταλαιπωρηθεί, ενώ η διεκπεραίωση γίνεται με εσωτερική διαχείριση από το προσωπικό του Νοσοκομείου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς