Ιατρείο Προαναισθητικού Ελέγχου και Μετεγχειρητικης Φροντίδας

Σχετικά με το τμήμα

Το Ιατρείο Προαναισθητικού Ελέγχου και Μετεγχειρητικής Φροντίδας λειτουργεί καθημερινά (9.00-14.00) στον 2ο όροφο στο χώρο του Αναισθησιολογικού Τμήματος πλησίον του χειρουργείου από Ειδικό Αναισθησιολόγο.

Το Ιατρείο Προαναισθητικού Ελέγχου και Μετεγχειρητικής Φροντίδας διεκπεραιώνει:

  • προεγχειρητικό έλεγχο του τακτικού προγράμματος χειρουργείου της επόμενης ημέρας
  • προεπεμβατικό έλεγχο βαρέως πασχόντων ασθενών.

Στον προεγχειρητικό έλεγχο λαμβάνουν μέρος και οι ειδικευόμενοι ιατροί αναισθησιολογίας με την επίβλεψη του ειδικού.

Σκοπός λειτουργίας του Ιατρείου είναι η ισότιμη και με τη μέγιστη ασφάλεια περιεγχειρητική φροντίδα όλων των χειρουργικών ασθενών κάθε χειρουργικής ειδικότητας του Θεαγένειου Νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα, το Ιατρείο προσφέρει

  • Τη λεπτομερή προεγχειρητική αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης των ασθενών και την έγκαιρη αναγνώριση των δυνητικών κινδύνων που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και της χειρουργικής επέμβασης.
  • Την επιλογή της κατάλληλης αναισθησιολογικής τεχνικής (γενική αναισθησία, κεντρικοί νευραξονικοί αποκλεισμοί, περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί, συνδυασμός αυτών των τεχνικών, καταστολή), αφού ληφθεί υπ’όψιν η βαρύτητα της επέμβασης.
  • Την παροχή οδηγιών για την προετοιμασία του ασθενούς τόσο στον ίδιο τον ασθενή, όσο και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
  • Τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών και τη φροντίδα για την αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου.
  • Τη συνεχιζόμενη παροχή υποστήριξης και φροντίδας του ασθενούς στο θάλαμο νοσηλείας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, μέχρι την πλήρη ανάρρωσή του.

Ιατρικό προσωπικό

Μαυρουδή Ελένη

MD, PhD, Αναισθησιολόγος–Εντατικολόγος, Διευθύντρια–Υπεύθυνη Αναισθησιολογικού Τμήματος Θεαγενείου Α.Ν.Θ.

Νοσηλευτικό προσωπικό

Βασιλική Σιώπη

ΤΕ Νοσηλεύτρια

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς