Ψυχολόγος

Σχετικά με το τμήμα

Η θέση της ψυχολόγου στον Οργανισμό του Νοσοκομείου καλύφθηκε το 2002. Έκτοτε η ψυχολόγος παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της, με συνεχιζόμενη εκπαίδευση εστιασμένη στις ανάγκες του Νοσοκομείου και των νοσηλευόμενων. Από το 2020 στη δύναμη του Νοσοκομείου προστέθηκε και 2η ψυχολόγος.

Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι, με την διακριτική του παρουσία, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες των ασθενών στη δύσκολη φάση της διάγνωσης του καρκίνου και να συμπορεύεται στη νόσο, στη περίοδο με τις θεραπείες και στην αποκατάσταση τους.

Η ψυχολογική υποστήριξη προσφέρει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο στον ασθενή να εξηγήσει συναισθήματα, σκέψεις ή συμπεριφορά, που του φαίνονται ακατανόητα και ταυτόχρονα εμπλουτίζονται οι στρατηγικές διαχείρισης τις οποίες χρησιμοποιεί στις δυσκολίες. Έτσι ανακουφίζεται και αποκτά έλεγχο στα βιώματα του.

Παράλληλα, οι ψυχολόγοι στηρίζουν τους συνοδούς των νοσηλευομένων και το οικογενειακό περιβάλλον τους, δίνοντας την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα όπως η ενημέρωση των παιδιών για τον καρκίνο αλλά και η ενδεχόμενη απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.

Επιπλέον, στον ιδιαίτερο αυτό χώρο, παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης και για το προσωπικό του Νοσοκομείου και σε συνεργασία με την ψυχίατρο προγραμματίζονται και διεξάγονται έρευνες που εστιάζουν στις ανάγκες του προσωπικού και ση βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ακόμη, με στόχο την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας, την ολιστική προσέγγιση του ατόμου και την Προαγωγή της Υγείας, υπάρχει συνεχής συνεργασία και με άλλες Υπηρεσίες και Επαγγελματίες του Νοσοκομείου. Σε αυτά τα πλαίσια, διοργανώνονται και δράσεις, όπως Ομάδες διακοπής καπνίσματος, Ομάδες στήριξης προσωπικού κ.ά..

Τέλος, στο Νοσοκομείο παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, στους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας στα πλαίσια των προπτυχιακών τους σπουδών τους.

Για να προγραμματίσετε ραντεβού μπορείτε να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα: 2310898228 και 2310898382.

Ειδικές Μονάδες

Ο ρόλος του ψυχολόγου, με την διακριτική του παρουσία, αφουγκράζεται τις ανησυχίες των ασθενών στη δύσκολη φάση της διάγνωσης του καρκίνου και συμπορεύεται στη νόσο, στη περίοδο των θεραπειών και στην αποκατάσταση τους.

Η ψυχολογική υποστήριξη προσφέρει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο στον ασθενή να εξηγήσει συναισθήματα, σκέψεις ή συμπεριφορά, που του φαίνονται ακατανόητα και ταυτόχρονα εμπλουτίζονται οι στρατηγικές διαχείρισης τις οποίες χρησιμοποιεί στις δυσκολίες. Έτσι ανακουφίζεται και αποκτά έλεγχο στα βιώματα του.

Παράλληλα, οι ψυχολόγοι στηρίζουν τους συνοδούς των νοσηλευομένων και το οικογενειακό περιβάλλον τους, δίνοντας την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα όπως η ενημέρωση των παιδιών για τον καρκίνο αλλά και η ενδεχόμενη απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.

Δραστηριότητες

Στον ιδιαίτερο αυτό χώρο, παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης και για το προσωπικό του Νοσοκομείου και σε συνεργασία με την ψυχίατρο προγραμματίζονται και διεξάγονται έρευνες που εστιάζουν στις ανάγκες του προσωπικού και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Με στόχο την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας, την ολιστική προσέγγιση του ατόμου και την Προαγωγή της Υγείας, υπάρχει συνεχής συνεργασία και με άλλες Υπηρεσίες και Επαγγελματίες του Νοσοκομείου. Σε αυτά τα πλαίσια, διοργανώνονται και δράσεις, όπως Ομάδες διακοπής καπνίσματος, Ομάδες στήριξης προσωπικού κ.ά..

Στο Νοσοκομείο παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, στους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας στα πλαίσια των προπτυχιακών τους σπουδών τους.

doctor-1

Πρόγραμμα Λειτουργίας

Για να προγραμματίσετε ραντεβού μπορείτε να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα: 2310898228 και 2310898382.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς