Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Η Διατομεακή Μονάδα Ημερησίας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος με πεδίο εφαρμογής Υπηρεσίες Υγείας και Ημερήσιας Νοσηλείας, έχει καθιερώσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου.

 

iso kourkoulos en
iso kourkoulos

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς