ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ HELLENIC DESIGN CENTRE KAI ΤΟΥ Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Η διοικήτρια του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την φαρμακευτική εταιρεία Roche καθώς και το Hellenic Design Centre, για την αμέριστη υποστήριξη και τις ενέργειες τους ως προς την συν-δημιουργία λύσεων για την άρση των εμποδίων που ο ογκολογικός ασθενής αντιμετωπίζει (από τη διάγνωση έως τη θεραπεία κλπ.) και τη συν-δημιουργία λύσεων αξίας για τον ογκολογικό ασθενή πρωτίστως, αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους στο ταξίδι του ασθενούς (ιατρούς, νοσηλευτές, συνοδούς ασθενών κα) στο Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», καθιστώντας το Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», το πρώτο Νοσοκομείο στην Ελλάδα, που υιοθετεί «χρηστο/πελατοκεντρικές» μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων του.

Στην φωτογραφία εμφανίζονται, ο κος Θωμάς Αλγιανάκογλου (Πρόεδρος του ΚΕΠΑ), η Κα Αγγελική Μπάρακλη (Project Manager του Hellenic Design Centre και υπεύθυνη του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ), η Δρ. Λιάνα Κουρτέλη Ξουρή (Διοικήτρια του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»), ο κος Φρύδας Ιωάννης (Διευθυντής Διοικητικού και Οικονομικού του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»).

Η φαρμακευτική εταιρεία Roche, στο πλαίσιο των ενεργειών της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης, επικοινώνησε με το Hellenic Design Centre με σκοπό τη συνεργασία και την επίλυση προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του HDC, αποδέχτηκε με χαρά την πρόταση, νιώθοντας ιδιαίτερη τιμή για την επιλογή της.

Μετά τη σύναψη επίσημης συνεργασίας, οι δύο πλευρές ξεκίνησαν τις απαραίτητες δράσεις οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω τεύχος.

DT Theagenio (Print) - Copy_compressed
Τελική επιστολή παράδοσης Θεαγένειο
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς