Εφαρμογή πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης εσωτερικής ατμόσφαιρας σε πραγματικό χρόνο, στους χώρους του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14/11/2022

Το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο εφαρμόζει από την αρχή του 2022 ένα πρωτοποριακό σύστημα παρακολούθησης της εσωτερικής ατμόσφαιρας σε πραγματικό χρόνο, για να μειώσει την πιθανότητα μετάδοσης αερομεταδιδόμενων νοσημάτων όπως ο Covid-19, εντός των χώρων του.

Η παρακολούθηση της ποιότητας αέρα σε κλειστούς χώρους που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα όπως εξωτερικά ιατρεία, χώροι αναμονής, πολυμελή γραφεία, είναι απαραίτητη. Η ποιότητα αναλύεται συνεχώς και συγκρίνεται με την ποιότητα του εξωτερικού αέρα, λαμβάνοντας υπόψιν το διοξείδιο του άνθρακα, το οξυγόνο, τη θερμοκρασία και την υγρασία. Όλες αυτές οι πληροφορίες αξιολογούνται από ένα λογισμικό βάσει αλγορίθμων και μελετών Πανεπιστημίων του εξωτερικού και της Ελλάδος.

Η αξιολόγηση των δεδομένων δείχνει αν ο αερισμός στους εν λόγω χώρους είναι επαρκής. Αν η ποιότητα του αέρα μέσα ομοιάζει με τον εξωτερικό αέρα, αυτό σημαίνει ότι ο αερισμός και τα συστήματα του λειτουργούν σωστά και η πιθανότητα να κολλήσουμε κάποιον ιό μειώνεται σαν να βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο.

Το Θεαγένειο απαιτεί από τους ασθενείς, εργαζόμενους και επισκέπτες να φοράνε μάσκα αλλά επιπλέον μειώνει με διάφορα συστήματα και διαδικασίες την πιθανότητα να κολλήσει κάποιος κορονοϊό στους χώρους του νοσοκομείου.
Το σύστημα παρακολούθησης ποιότητας αέρα ονομάζεται Aeright, το εγκατέστησε και το παρακολουθεί η εταιρεία AgroSpeCom και χρησιμοποιεί έξυπνους ασύρματους αισθητήρες που δειγματίζουν τον αέρα μέσα και έξω συνεχώς, ενημερώνοντας την διαδικτυακή πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, οι προϊστάμενοι των χώρων έχουν την δυνατότητα να κάνουν διορθωτικές ενέργειες, αν το επίπεδο αερισμού πέσει κάτω από τα επιθυμητά όρια. Στους 10 μήνες λειτουργίας του, το σύστημα Aeright έχει επαληθεύσει ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις ξεπεράστηκαν τα όρια και σε γενικές γραμμές ο αερισμός του νοσοκομείου είναι επαρκής.
Το σύστημα Aeright επαληθεύθηκε για την αξιοπιστία του από την ομάδα του τμήματος Απολυμάνσεων, του Πανεπιστημίου Αττικής.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς