ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 4. 57)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΠΑΘ...ΙΑΣ(1)
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς