Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Συσκευές εντερικής σίτισης με δύο σάκους ενιαίας οδού έγχυσης : ένα σάκο σίτισης 1.000ml (συμβατό με όλα τα είδη εντερικής σίτισης) και ένα σάκο έγχυσης νερού 1.000ml. Να συνοδεύεται με τα απαραίτητα συνδετικά για την σύνδεση με τον ασθενή. Συμβατές με τις υπάρχουσες αντλίες του Τμήματος. Τεμ200

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 7
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς