Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων νοσοκομείου και του Ξενώνα Πυλαίας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές προδιαγραφές. Με κόστος προϋπολογισμού 29.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΤΕΧ. ΠΡΟΔ.ΣΥΝ. ΚΛΙΜΑΤ. _ΤΕΛΙΚΕΣ++++++

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς