Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Σετ αντισηπτικού-αντιμικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα 3 αυλών, 7fr μήκους 20cm kai 16cm, με εμποτισμό χλωρεξιδίνης και αργυρικής σουλφαδιαζίνης στην εξωτερική επιφάνεια του καθετήρα από πολυουρεθάνη. Να διαθέτει μαλακό ατραυματικό άκρο και να περιέχον ται στο σετ πέραν του καθετήρα , σύριγγα Raulerson, οδηγό σύρμα διαστολέα, βελόνα παρακέντηση ς, 18Ga στηρικτικά για τον καθετήρα. Τεμ. 100

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ-ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς