Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Προμήθεια 80 καθίσματα (συνολικά) αναμονής ασθενών για τη ΜΗΝ ¨Ν.ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ¨ 20 τριθέσια και 10 διθέσια σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΝ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς