Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας κυτταρολογικών εξετάσεων γυναικολογικών Παπ-Τεστ (με τη συμβατική μέθοδο και την τεχνική υγρής φάσης)καθώς και μη γυναικολογικά σύμφωνα με την εναρμόνιση της ΕΠΥ 919/16.2.16 ως προαπαιτούμενο ISO.15189 με σκοπό την ανανέωση της συμμετοχής του εργαστηρίου στον Παγκόσμιο Φορέα για το 2023

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 6
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς