Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση κήλης που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού εργαλείου (κλιπ) με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA)με αρχικό βάρος 73gr/m2 προς απορρόφησης των αγκίστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 38gr/m2 . Διάσταση 25Χ20cm Τεμ.2

ΠΛΕΓΜΑ 25X20 (28-42)
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς