Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Κυκλικοί αναστομωτήρες, τριπλής συρραφής, κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλιπ, με ανακλεινώμενη κεφαλή. Για ανοικτές επεμβάσεις μήκους 22εκ. και υψηλές αναστομώσεις μήκους 35εκ. Να διαθέτουν αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου μήκους 3,5χιλ. για κανονικούς ιστούς. Εφοδιασμένα με τεχνολογία πεπλατυσμένων αγκτήρων ορθογώνιας διατομής και πεπλατυσμένου στα άκρα υποδοχέα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, με μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Να διατίθενται σε διαμέτρους με απόκλιση +- 10%. Νο21 Τεμ.12

ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 21ΜΜ (25-37)
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς