Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Κλιματιστικό για τις ανάγκες του 8 ο υ Χ.Ο.Μ. (Γραφείο επιμελητών ιατρών ) Τεμ.1 (Ακολουθούν Τεχνικές Προδιαγραφές)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 3 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Γρ. Ιατρών ΧΟΜ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς