Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Γεννήτριες Tc-99m ενεργότητας τουλάχιστον 500mci την πρώτη ημέρα έκλουσης Δευτέρα (παράδοση Παρασκευή). Το περίβλημα να είναι κυλινδρικό διαμέτρου<15 cm ώστε να προσαρμόζεται στην εστία του εργαστηρίου Τεμ. 6

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 37
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς