Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Φιαλίδια κενού αέρ α, αποστειρωμ ένα, άθραυσ τα με ένδειξη πλήρωση ς & ετικέτα για στοιχεία ασθενούς . Διαστάσεων 16x100mm, με πιεστό πώμα ασφαλεία ς, στεγανή ς εφαρμογή ς και εύκολης διάτρηση ς, χωρητικότητα ς 9ml με αντιπηκτικό. Κ2 EDTA 16.2mg για τον Μοριακό Έλεγχο ΝΑΤ των φιαλών Αίματο ς. Τεμάχια 6.000

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ E.D.T.A. 9-10ml ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 6
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς