Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Ετήσια συντήρηση 360 πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΑΣΤΗΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 2022
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς