Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Εργασίες υγρομόνωσης στα δωμάτια των κτιρίων Α,Γ,& Δ στο Ξενώνα Πυλαίας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή Επισυνάπτονται Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
Εργασίες στεγανοποίησης δωμα Ξενωνα Πυλαια
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς