Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: CMV IgG monotest Τεμ.1 CMV IgM monotest Τεμ.1 EBV EBNA IgG monotest Τεμ.1 EBV VCA IgG monotest Τεμ.1 EBV VCA IgM monotest Τεμ.1 HSV 1 IgG monotest Τεμ.1 HSV1 IgG monotest Τεμ.1 ΕBV EA ΙgG monotest Τεμ.1 Toxo 1gG monotest Τεμ.1 Toxo 1gM monotest Τεμ.1 Vzv 1gG monotest Τεμ.1 Vzv 1gM monotetst Τεμ.1

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς