Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Αντίσωμα Calretinin κλώνος SP65 (έτοιμο προς χρήση).Κατάλληλο για το υπάρχον εγκατεστημένο μηχάνημα Benchmark XT Τεμ.1

CALRETININ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς