Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Αντιδραστήριο για την ανίχνευση του αντιγόνου και των τοξινών Α και Β του clostridιum difficile με ανισοχρωματογραφία 100 test

clostridium difficile agar 11
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς