Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Αναλώσιμα υλικά μηχανήματος υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς