Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Αιμοστατικός σπόγγος (80 x50x10mm). Να είναι υψηλής καθαρότητας ζελατίνη, εύπλαστος, αποστειρωμένος, αδιάλυτος στο νερό, 100% απορροφήσιμος, μη πυρετογόνος, βιοσυμβατός για επεμβατική ακτινολογία, να απορροφά το βάρος του 40 -50 φορές και να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Τεμ. 50

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ 2
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς