Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: 1. Βούρτσα καθαρισμού τελικού άκρου ενδοσκοπίου FUJIFILM (WB1318DE) Τεμ. 10 2. Set βουρτσών καθαρισμού και προστασίας ενδοσκοπίων μιας χρήσης για βρογχοσκόπια. ( set-Proclean -Bro) Τεμ. 20

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ 1
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς