Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: 1.Ultrahere DMAse/RUAsee Free Water (500ml) Τεμ.10 2.Ethanol absolute Molecural Biology Grade (των 5 λιτ) Τεμ.3 3.KRAS/NRAS Mutation Screening Panel για το υπάρχον RT-PCR System της ABI 7500 της Thermo Fisher Τεμ.1

RAS MUTATION 8
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς