Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: 1. Dosing device 50ml. Τεμ. 2.000 2. Dosing device 20ml. Τεμ. 2.500 3. Dosing device 5ml. Τεμ.500 4. Label roll 54X70mm. Τεμ. 6.400 5. Label roll 28X51mm. Τεμ. 6.600 6. Waste container SCMono Yellow 30L. Τεμ. 180 7. Needle for suction pump. Τεμ. .700 8. Elastomeric pump adaptor. Τεμ. 100 9. Label roll No 10025333 2000W Τεμ.4.000

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ 2
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς