Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: 1. Αναγέννηση Στηλών ρητίνης παραγωγής απιονισμένου νερού 2.00 0 lt/τεμ Τεμ. 10 2. Αναγέννηση Στηλών ρητίνης παραγωγής απιονισμένου νερού 600 lt/τεμ Τεμ. 5  Η προμήθεια θα περιλαμβάνει την παραλαβή από την θέση που είναι τοποθετημένη η στήλη στο Νοσοκομείο, την μεταφορά για αναγέννηση και την επιστροφή της στήλης στην αρχική της θέση.  Η προμήθεια θα είναι τμηματική κατά τη διάρκεια και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΣΤΗΛΗ ΡΗΤΙΝΗΣ 4
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς