Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονοµικής προσφοράς: Ετικέτες λευκές, αυτοκόλλητες, θερµικές, σε ρολό. ∆ιαστάσεων: 1) 9Χ6 µε διάκενο 1,5εκ (σε ρολά 800 τεµαχίων). Τεµ. 8.000 2) 10Χ10 µε διάκενο 1,5εκ (σε ρολά 1000 τεµαχίων). Τεµ. 10.000 ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ BARCODE PRINTER ZEBRA GC 420d

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 1
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς