Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονοµικής προσφοράς: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ. Λίτρα 15 Συµπυκνωµένο απολυµαντικό – καθαριστικό υγρό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο, µε εµβάπτιση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων. Να είναι βακτηριόνο, µυκητοκτόνο, φυµατιοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HΒV, HCV). Χαµηλού αφρισµού, να περιέχει ως καθαριστικές ουσίες ένζυµα να περιέχει ως καθαριστικές ουσίες ένζυµα για την διάσπαση πρωτεϊνών, λιπών, αµύλου κ.λπ. Να είναι δραστικό και να αποµακρύνει αποτελεσµατικά το βιοϋµένιο (biofilm). Να επισυναφθούν αντίστοιχες µελέτες του σκευάσµατος. Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH, να µη δηµιουργεί βλάβες στα εργαλεία και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών εργαλείων. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. Σε εύχρηστη συσκευασία, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς