Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονοµικής προσφοράς: 1) Χυµοί πορτοκάλι 100% σε ατοµική συσκευασία 250ml. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης καθώς και όλα τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Τεµ1.000 2) Μπισκότα αλµυρά τυριού σε ατοµική συσκευασία 40-45gr πάνω στην οποία πρέπει να αναγράφονται όλα τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα Τροφίµων, δηλαδή σύνθεση, παρασκευαστή, ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης, βάρος κλπ. Επίσης να έχουν τα σωστά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Τεµ1.000

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ 5 ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 9
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς