ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την συντήρηση των γραµµικών επιταχυντών, συστήµατος διαχείρισης ακτινοθεραπειών και συστηµάτων ποιοτικού ελέγχου για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου

Αναλυτικά η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την συντήρηση των γραµµικών επιταχυντών, συστήµατος διαχείρισης ακτινοθεραπειών και συστηµάτων ποιοτικού ελέγχου για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς