ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών Αποστείρωσης & Συσκευασίας Ειδών Εστίασης του Νοσοκομείου

Αναλυτικά η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών Αποστείρωσης & Συσκευασίας Ειδών Εστίασης του Νοσοκομείου
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς