Προκηρύξεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων νοσοκομείου και του Ξενώνα Πυλαίας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές προδιαγραφές. Με κόστος προϋπολογισμού 29.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Βελόνες ασφαλείας HUMBER G 20/25mm : α) Oι βελόνες να είναι από υλικό αδρανές στη χημειοθεραπεία, β) μήκους περίπου 25cm με διακόπτη ροής (σφιγκτήρα) και δυνατότητα δυναμικής έγχυσης .γ) οι βελόνες να διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας που κατά την αφαίρεση της να ασφαλίζει την άκρη της, για αποφυγή και προστασία του προσωπικού από τρυπήματα. δ) Να είναι latex-free, DEHP-free και μιας χρήσεως αποστειρωμένες. Τεμ500 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΧΙΛΙΟΣΤΑ! ΝΑ ΕΙΝΑΙ 25mm!

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Συσκευές εντερικής σίτισης με δύο σάκους ενιαίας οδού έγχυσης : ένα σάκο σίτισης 1.000ml (συμβατό με όλα τα είδη εντερικής σίτισης) και ένα σάκο έγχυσης νερού 1.000ml. Να συνοδεύεται με τα απαραίτητα συνδετικά για την σύνδεση με τον ασθενή. Συμβατές με τις υπάρχουσες αντλίες του Τμήματος. Τεμ200

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Αντικατάσταση χαλύβδινου τμήματος εσωτερικής γραμμής φυσικού αερίου και έκδοση πιστοποιητικού έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων αερίου. Επισυνάπτονται Τεχνικέ ς Προδιαγραφές.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς