Εκδήλωση ενδιαφέροντος- Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Ηλεκτροκίνητος αρθρωτός και επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης μιας χρήσης, διαμέτρου 12mm. Να δέχεται ανταλλακτικές κεφαλές τεχνολογίας διπλής πρόσφησης με τρείς γραμμές συρραφής. Να διαθέτει στο στέλεχος του εργαλείου ειδικό τσιπ αναγνώρισης της ανταλλακτικής κεφαλής για πιο ακριβή κοπή, σκανδάλη που με ένα άγγιγμα να πυροδοτεί. Η διαδικασία πυροδότησης να πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Τεμ. 15 Ανταλλακτικές κεφαλές για το ανωτέρω εργαλείο: 1) Κεφαλές με μήκος συρραφής 60mm για παχείς-πολύ παχείς ιστούς Τεμ. 20 2) Κεφαλή με μήκος συρραφής 60mm για κανονικούς/ενδιάμεσους ιστούς Τεμ.15 3)Κεφαλές με μήκος συρραφής 60mm για αγγειακούς ιστούς Τεμ.10 4)Κεφαλές με μήκος συρραφής 60mm για πολύ παχείς ιστούς Τεμ. 5

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΜΕ ΚΑΣΕΤΕΣ 3
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς