Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: 1) Ντοσιέ με λάστιχο (τύπου πρες παν, διάφορα χρώματα). Τεμ. 500. 2) Καλύμματα εντύπων Α4 (δίφυλλα με γωνία ανοιχτή τύπου -Γ-. Τεμ. 1.500 3) Καλύμματα εντύπων Α4 με τρύπε ς αρχειοθέτησης. Τεμ. 500

ΝΤΟΣΙΕ ΛΑΣΤΙΧΟ & ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς