Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Τηλεφωνικές Λίστες και Τμήματα του Νοσοκομείου

 • Οροφος-Τμήμα Τηλέφωνο
     
  ΞΕΝΩΝΑΣ 2310317699
     
  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Ι.
     
  ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ε.Ι.           2310 898848/9
  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΕΠΕ  2310 898396/7
  Τηλεφωνικό Κέντρο 2313301111
     
  ΥΠΟΓΕΙΟ  Β
     
  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  ΔΙΑΧΕΙΡ 2313301884
     
  ΥΠΟΓΕΙΟ  Α
     
  Χ.Ε.Π                             2313301788
  ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ  2313301873
  ΑΠΟΘΗΚΗ  Τ.Υ 2313301865/886
  ΓΡΑΦ.  ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ   2313301887
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ      2313301394/885
  ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  2313301880
     
  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
  ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ  2313301897
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   2313301860/861
  ΓΡΑΦ. ΓΙΑΤΡΩΝ   2313301869/870
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ   (ALK. ) 2313301850
  ΓΡ. ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ    2313301851
  ΚΟΒΑΛΤΙΟ               2313301863
  ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΙ      2313301857
  ΓΡ.  ΟΓΚΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ    2313301856
     
  ΙΣΟΓΕΙΟ
     
  ΘΥΡΩΡΕΙΟ         2313301100/105
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    2313301171/170
  ΚΥΛΙΚΕΙΟ               2313301157
     
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ          2313301145
  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ-ΕΞΙΤΗΡΙΑ   2313301871
  ΡΑΝΤΕΒΟΥ                 2313301103
  ΤΑΜΕΙΟ                      2313301104
     
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Ε.Ι.    2313301125
  ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ                2313301126
  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ  2313301866
  Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ            2313301131
  Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  2313301158/138
  Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ           2313301136
  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ  2313301128
  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ   2313301128
  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ           2313301129
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ              2313301137
  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ         2313301135
  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ              2313301776
  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ    2313301176
  ΩΡΛ/ΚΟ – ΘΩΡΑΚ/ΚΟ  2313301177
  ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ     2313301227
  Γ΄ Χ.-ΜΑΣΤΟΥ  (ΥΠΟΔΟΧΗ)    2313301243
  ΙΑΤΡΕΙΑ Γ΄Χ-ΜΑΣΤΟΥ 2313301233/238
  ΙΑΤΡΕΙΟ Γ΄Χ ΜΑΣΤΟΥ     2313301239
    ΠΛΑΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ    2313301283
     
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                   2313301140
  ΓΡΑΜΜ.  ΔΙΟΙΚΗΤΗ   2313301141/144
  ΓΡΑΦ.  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 2313301168
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ             2313301142
  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ         2313301143
  ΓΡΑΜ.  Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ    2313301146
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Δ.Ι.Υ.      2313301164
  ΤΜ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     2313301151/152
  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ                 2313301166
  ΠΡΟΪΣΤ.  ΓΡΑΜΜΑΤ.     2313301165
  ΤΜ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2313301155/156
  ΠΡΟΪΣΤ.  ΟΙΚΟΝΟΜ.    2313301150
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ                2313301159
  ΤΑΜΕΙΟ                        2313301163
  ΚΙΝΗΣΗ  ΑΣΘΕΝΩΝ    2313301172/173
  ΑΡΧΕΙΟ                    2313301185/186
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ         2313301123/124
  ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   2313301395/194
     
  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ             2313301120
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                 2313301121
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ  ΤΜΗΜ.   2313301116
  ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ           2313301114
  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ            2313301110
  ΓΡ. ΓΙΑΤΡΩΝ      2313301117/118/119/122
  ΥΠΕΡΗΧΟΙ             2313301133
  ΑΞΟΝ. ΤΟΜΟΓΡΑΦ.     2313301134/167
     
  ΙΣΟΤΟΠΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                2313301180
  ΓΡΑΦ. ΓΙΑΤΡΩΝ             2313301181
  ΑΝΑΛΥΤΕΣ  (IN VITRO)    2313301182
  ΓΡ. ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ    2313301183
  γ΄  CAMERA                     2313301184
  ΡΑΝΤΕΒΟΥ                2313301188
  ΕΞΕΤΑΣ. RIA  (ΘΕΡΜΟ)   2313301189
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡ.  ΡΑΔΙΟΥ   2313301195
  ΘΑΛΑΜΟΣ  ΡΑΔΙΟΥ   2313301196/197
     
  1ος ΟΡΟΦΟΣ
     
  ΓΡΑΦ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ   2313301235/236
  ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ  2313301361/362
  ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ              2313301242
  ΠΡΟΪΣΤ.   ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ    2313301241
  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ    2313301219
     
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ        2313301312
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ           2313301318
  ΤΟΜΕΑΡΧΙΣΣΕΣ     2313301310/316/317
     
  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
  ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ            2313301229
  ΠΕΙΡΑΜ. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡ.    2313301221
  ΕΡΓΑΣΤ.. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ   2313301282
  ΕΡΓΑΣΤ.   ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ  2313301234/237
  ΕΡΓ.  ΜΟΡΙΑΚΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2313301278
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  PCR           2313301287
  ΕΡΓΑΣΤ.   ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ          2313301285
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ   2313301271/273/274/275
     
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ         2313301264
     
  Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  
  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ        2313301258/259
  Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΛΙΝ.-ΧΗΜ.      2313301267
  ΚΛΙΝΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ     2313301265/166
  Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓ.     2313301270
  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ     2313301260/268/269
  Δ/ΝΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ.      2313301254
  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ            2313301253
     
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ          2313301245
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ               2313301246
  ΓΙΑΤΡΟΙ  ΕΠΙΜΕΛ.   2313301244/248/249
  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ      2313301250
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΣΚ.   2313301251
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ        2313301252
  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  Ι.Κ.Α.           2313301247
  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ           2313301225
  ΓΙΑΤΡΟΙ                     2313301224
  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ       2313301226
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ              2313301222
     
  2ος  ΟΡΟΦΟΣ
     
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ           2313301205/206
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜ.    2313301207
  Μ.Ε.Θ.           2313301201/208/209
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Μ.Ε.Θ.     2313301200
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ     
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ        2313301210
  ΣΑΛΟΝΙ                      2313301211
  ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ      2313301214
  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ      2313301216
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                 2313301215
  ΠΡΟΪΣΤ.- ΑΝΑΝΗΨΗ      2313301213
     
  3ος  ΟΡΟΦΟΣ
     
  Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ             2313301320
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑΤΡΩΝ    2313301313/314
     
  ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑΤΡΩΝ        2313301304
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ              2313301311
  ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠ. ΜΟΝΑΔΑ  2313301330
     
  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ   
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑΤΡΩΝ        2313301303
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ         2313301300/301
     
  4ος  ΟΡΟΦΟΣ
     
  Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ    
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ             2313301410
  ΓΡΑΦ.ΓΙΑΤΡΩΝ   2313301404/407/409
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ         2313301400/401
  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            2313301406
  ΓΡ. ΓΙΑΤΡΩΝ     2313301411/412/416
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ        2313301403
  ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ       2313301413
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ                2313301414
  ΜΟΝΑΔΑ ΠΡ.  ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ             2313301415
  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ            2313301
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              2313301420
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝ      2313301423
  ΚΑΡΔΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   2313301422
     
  5ος  ΟΡΟΦΟΣ
     
  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               2313301512
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝ   2313301504/505
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ           2313301503
     
  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ   
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ         2313301511
  ΓΡΑΦ.  ΓΙΑΤΡΩΝ     2313301510/554
     
  Ω.Ρ.Λ.  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ             2313301513
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑΤΡΩΝ      2313301553
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ       2313301500/501
     
  ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               2313301506
     
  6ος  ΟΡΟΦΟΣ
   
  Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              2313301606
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑΤΡΩΝ  2313301630/605
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ       2313301600/601
     
  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑΤΡΩΝ  2313301610/618
  ΓΡΑΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ       2313301600
     
  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              2313301613
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ           2313301617
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ       2313301611/619
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝ  2313301615/624/625
  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ   2313301612/626
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ     2313301620/623/629
  ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ  ΣΤΕΙΡΟΥ 2313301616
     
  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ          2313301655
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑΤΡΩΝ   2313301607/603
  ΓΡΑΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ     2313301604
     
  7ος  ΟΡΟΦΟΣ
   
  Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ             2313301710
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑΤΡΩΝ   2313301703/704
  ΓΡΑΦ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ   2313301731
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ       2313301700/701
     
  Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   2313301721
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑΤΡΩΝ   2313301720/722
     
  8ος  ΟΡΟΦΟΣ
     
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ            2313301823
     
  Γ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               2313301805
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑΤΡΩΝ   2313301804/807
  ΓΡΑΦ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ    2313301803
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ     2313301800/801
     
  ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ           2313301806
     
  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ        2313301810
     
  9ος  ΟΡΟΦΟΣ
     
  ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ  ΤΜΗΜΑ  
  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  
     
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ              2313301831
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ           2313301830
  ΙΑΤΡΕΙΟ  Α΄ ΠΑΘΟΛ.   2313301826
  ΙΑΤΡΕΙΟ  Β΄ ΠΑΘΟΛ.      2313301825
  ΙΑΤΡΕΙΟ  Γ΄ ΠΑΘΟΛ.       2313301824
  ΙΑΤΡΕΙΟ  Δ΄ ΠΑΘΟΛ.        
  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ        2313301822
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ                     2313301836
     
  10ος  ΟΡΟΦΟΣ
     
  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ    2313301890
     
  (Ηλεκτρολόγοι-Υδραυλικοί)  
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Υ.       2313301690
  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ            2313301868/193
     
  ΚΕΝ.ΠΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΓΡΑΜΜ.- ΡΑΝΤΕΒΟΥ    2313301384
  ΑΡΧΕΙΟ                        2313301373
  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ           2313301374
  ΝΟΣΟΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ    2313301862
     
  ΙΑΤΡΕΙΑ
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ            2313301381
  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ         2313301370
  ΜΑΣΤΟΥ                       2313301371
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ            2313301372
  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ   2313301376
  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ     2313301379
  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                   2313301380
  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ         2313301382
  (ιατρείο καπνίσματος)  
     
  ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΛΕΞ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ  3    2313301386

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP