Πληροφορίες για ασθενείς

  • Εδώ μπορείτε να βρείτε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του νοσοκομειακού ασθενούς βάση του (Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α, Άρθρο 47) καθώς και των συνοδών αυτού.

    Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε να εκτυπώσετε και να αποστείλετε την βεβαίωση σας στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αφού βέβαια την έχετε πρώτα επικυρώσει σε κάποιο Κ.Ε.Π της περιοχή σας.

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP