Εργαστηριακός Τομέας

Παθολογικός Τομέας

Χειρουργικός Τομέας

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Διάρθρωση Τμημάτων του Νοσοκομείου

  • Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο είναι ένα νοσοκομείο που το καθιστά μοναδικό.

    Διαθέτουμε επιστημονικό προσωπικό υψηλοτάτου επιπέδου δίνοντας έμφαση και στην εκπαίδευση των αυριανών ιατρών.

    Προσπαθούμε καθημερινά για την βελτίωση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μας, με κύριο στόχο μας την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

    Φιλοδοξούμε να είμαστε κορυφαίοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP