Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2

Τ.Θ.  181 83  -  Τ.Κ.  540 07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Το ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2 Α του Ν3316/2005 όπως προστέθηκε με την παρ. του άρθρου 29 του Ν4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 377 παρ. 40 του 4412/2016, ανακοινώνει ότι:

    Κατατέθηκε στο Νοσοκομείο ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ στατική μελέτη εγκατάστασης υβριδικού συστήματος τομογραφικής γ-κάμερας (SPECT/CT). Η μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν και άνευ ανταλλάγματος και εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ με την υπ αριθμ 10η /29.03.2018 (θέμα 14ο) η αποδοχή της δωρεάς της εν λόγω μελέτης.

    Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί ι κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλλει παρατηρήσεις επί της προαναφερθείσας μελέτης.

           H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

            ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

  

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP