Εργαστηριακός Τομέας

Παθολογικός Τομέας

Χειρουργικός Τομέας

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

                ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» γίνεται προσπάθεια πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου από το ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Στόχος της προσπάθειας είναι η ενημέρωση επαγγελματιών υγείας, πολιτών, γονιών, παιδαγωγών και των μαθητών τους, για τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στον καρκίνο. Δεν ενδιαφέρει όμως απλά η γνώση, αλλά η ταυτόχρονη αλλαγή συμπεριφοράς που θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Στην περίπτωση των μικρών μαθητών γίνεται από την αρχή εγκαθίδρυση συμπεριφορών που προάγουν την υγεία, για τούτο δίνεται προτεραιότητα στα προγράμματα προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων εκπονούνται προγράμματα αγωγής υγείας που βασίζονται στη γνωστικοσυμπεριφορική θεωρία, σε πρόσφατες έρευνες και στις αποτελεσματικότερες μεθόδους, όπως αυτές της βιωματικής και συνεργατικής εκπαίδευσης.
Σκοπός των ανωτέρω ενεργειών είναι η πρωτογενής πρόληψη της καρκινογένεσης, λόγω επικίνδυνης συμπεριφοράς υγείας, στην οποία οφείλεται το 40-50% των αιτιών του καρκίνου.  
Η μεγάλη αυτή προσπάθεια θεωρείται ως αναγκαία και ελάχιστη συμβολή στον Αγώνα κατά των μη μεταδοτικών νοσημάτων, καθώς και στην ουσιαστική ενίσχυση της Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας.

                                                         Ο Διοικητής
του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΒΕΝΑΚΗΣ

 

Δράσεις Πρωτογενούς Πρόληψης του Καρκίνου:

  1. Αφίσα και φόρμα εγγραφής για δημιουργία ομάδων συμβουλευτικής υγείας πολιτών,
  2. Έγγραφο που αφορά στη δημιουργία επιλογών (ΠΟΛΙΤΗΣ, ΓΟΝΙΟΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ) για να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τις δράσεις που αφορούν ειδικές ομάδες,
  3. Δύο από τα  παιδαγωγικά υλικά που έχουν δημιουργηθεί για δασκάλους και νηπιαγωγούς, τα οποία μπορεί να "κατεβάζει" ο ενδιαφερόμενος από τον ιστότοπο και πιθανόν να τα επιλέγει για εφαρμογή στην ευέλικτη ζώνη στο σχολείο, οπότε μπορεί να έρθει και στα μαθήματα του Κ.Αγωγής Υγείας για επιμόρφωση, εμψύχωση και εποπτεία καλής εφαρμογής τους  Παρασκευές απόγευμα καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΄Ολες οι υπηρεσίες είναι εντελώς δωρεάν, μετά από απόφαση Δ.Σ.

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP